Επικοινωνία/Αίτηση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Στοιχεία Επικοινωνίας

Τηλέφωνο: 2610 369282 | 6983404548

Ώρες επικοινωνίας: Δευτέρα έως Παρασκευή 10:00-13:00 και 17:00-19:00

Email: contact@mf-lab-kedivim.gr | mflab.uop@gmail.com

Φόρμα επικοινωνίας