Δίδακτρα

Το κόστος παρακολούθησης του προγράμματος ανέρχεται σε 400€.

Τα δίδακτρα καταβάλλονται σε έως τρεις δόσεις σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου.

Για την εφάπαξ πληρωμή του προγράμματος παρέχεται έκπτωση 10% σε όλους τους συμμετέχοντες.

Οι ακόλουθες ομάδες δικαιούνται έκπτωσης το ύψος της οποίας αναγράφεται στον ακόλουθο Πίνακα:

ΟμάδαΌριο ατόμωνΈκπτωσηΤελική αξία προγράμματος
Άνεργοι30%15%340€
Γονείς μονογονεϊκών οικογενειών30%15%340€
ΑμεΑ30%20%320€
Μέλη πολύτεκνων οικογενειών30%20%320€
Ενεργοί φοιτητές του  Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου2  άτομα ανά τμήμα100%Δωρεάν
Απόφοιτοι του Παν/μιου Πελοποννήσου30%15%340€
Μέλη του προσωπικού του ΠΑΠΕΛ και του συνεργαζόμενου φορέα30%40%240€
Ομαδική εγγραφή (περισσότερα των τριών ατόμων)30%15% 340€    
Εφάπαξ εξόφληση/κατάθεση μέχρι την καταληκτική ημερομηνία των εγγραφών.Όλοι10%360€

Κάθε υποψήφιος/α εκπαιδευόμενος/η δικαιούται έκπτωσης με βάση την ένταξή του σε μια μόνο ομάδα από αυτές που αναφέρονται στον παραπάνω Πίνακα. Σε περίπτωση που κάποιος/α υποψήφιος/α ανήκει σε παραπάνω από μια κατηγορίες από τις προαναφερόμενες δικαιούται μόνο μια έκπτωση και ειδικότερα δικαιούται την μεγαλύτερη έκπτωση.