Τρόπος Επιλογής & Εγγραφή στο Πρόγραμμα

Απαιτούμενα τυπικά προσόντα και απαραίτητα δικαιολογητικά

Το πρόγραμμα δεν έχει ελάχιστη προϋπόθεση. Παρόλο αυτά, η στοιχειώδη γνώση Η/Υ και εργαλειομηχανών, θα βοηθήσουν κατά πολύ στην επιτυχής παρακολούθηση του προγράμματος.

Τρόπος επιλογής των εκπαιδευόμενων

Δεν υπάρχει όριο προσφερόμενων θέσεων. Δημιουργούνται τμήματα των 25 ατόμων, με σειρά προτεραιότητας σύμφωνα με την ημερομηνία αίτησης του/της ενδιαφερόμενου/νης. Οι ενεργοί φοιτητές του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών, της Σχολής Μηχανικών του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα χωρίς κόστος, με περιορισμό 2 θέσεων ανά τμήμα, με την προϋπόθεση ότι υπάρχουν κενές θέσεις.

Τρόπος εγγραφής στο πρόγραμμα

Η εγγραφή στο Πρόγραμμα γίνεται ηλεκτρονικά.

Για να υποβάλετε αίτηση εγγραφής πατήστε εδώ.