Διάρκεια Προγράμματος

Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 175 ώρες (14 εβδομάδες), σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης.

Το Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης των Επιμέρους Διδακτικών Ενοτήτων, δίνεται στον παρακάτω πίνακα:

Τίτλος ενότηταςΕβδομάδαΏρεςECTS
Ψηφιακά Καθοδηγούμενες Εργαλειομηχανές (CNC): Βασικές Έννοιες.1η – 2η251
Εξοικείωση στο σχεδιασμό εξαρτημάτων με τη χρήση προγραμμάτων τρισδιάστατης σχεδίασης (CAD).3η – 6η502
Λειτουργία, χρήση και εφαρμογή των Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών, καθώς και της τρισδιάστατης εκτύπωσης (3D Printing).7η – 9η502
Προγραμματισμός Ψηφιακά Καθοδηγούμενων Εργαλειομηχανών με χρήση της γλώσσας προγραμματισμού G-M και λογισμικού για το σχεδιασμό και τον έλεγχο της παραγωγής και των κατεργασιών (Computer Aided Manufacturing-CAM).10η – 14η502